เยี่ยมสถานสงเคราะห์


บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ด้วยการเข้าเยี่ยม พร้อมทั้งแบ่งปัน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคาะห์
" บ้านเด็กพระคุณ " จังหวัดจันทบุรี