ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านต่อ
ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นแนวทางปฎิบัติ

อ่านต่อ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติภายในองค์กร  และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14000 : 2515

อ่านต่อ
เยี่ยมสถานสงเคราะห์

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเข้าเยี่ยม พร้อมทั้งแบ่งปัน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคาะห์" บ้านเด็กพระคุณ " จังหวัดจันทบุรี