ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านต่อ
บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้มีคุณภาพ ไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อม  การประหยัดทรัพยากร และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  จึงมีการกำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อแนวทางปฎิบัติ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตามสากล

อ่านต่อ
สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

เนื่องจากผู้บริหาร ของบริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นในหัวข้อ “วัสดุผสมซีเมนต์ที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับทิศทางการวิจัยให้สามารถเกิดประโยชน์ต่องานก่อสร้างในอนาคต  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) โดยมีผู้วิจัยและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้          1. เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           2. เป็นการพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงชั้นพื้นทาง ฯลฯ          3. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติของสารผสมซีเมนต์ ฯลฯ

อ่านต่อ
งานรับมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. บริษัททอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมงานรับมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสหกรรม   โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กับ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการการจัดการกากของเสีย” กรมอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน”