TAURUS POZZOLANS

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการจัดการเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์มวลผสมมานานกว่า 20 ปี ปัจจุบันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นจำนวนมากกว่า 500,000 ตัน/ปี
ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ พร้อมให้บริการสินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามความต้องการของลูกค้า โดยมีปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวย คือ

   โรงงาน เครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า

   โกดังจัดเก็บสินค้าและมีห้องทดสอบ พร้อมทีมวิจัย พัฒนาคุณภาพสินค้า

   บุคคลากรมีความรู้ ความชำนาญและพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง

   มีสัญญาการจัดการเถ้าลอยระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 
ผลงานการส่งออก ผลิตภัณฑ์มวลผสม การนำไปใช้ในต่างประเทศ

อาทิเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ นำไปใช้สร้างแท่นขุดเจาะในทะเล ลาวใช้สร้างหมอนรถไฟและกัมพูชานำไปใช้ในการก่อสร้างเขื่อน เป็นต้น

มาตรฐานที่ได้การรับรอง

Certification Standards

ผลิตภัณฑ์

Products

ผลิตภัณฑ์เถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสม

เถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสม (Fly Ash / Pozzolanic Materials) เป็นวัสดุพลอยได้ (By-Product) จากการเผาถ่านหิน

ชนิดของเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสม

เป็นเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมที่ได้จากการเผาถ่านหินแอนทราไซต์และบิทูมินัส ที่มีปริมาณผลรวมของซิลิกา

กระบวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ในปี 2555 ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ทอรัสลอจิสติคส์ จำกัด เพื่อให้บริการขนส่งเถ้าลอย/ผลิตภัณฑ์มวลผสม เพื่อรองรับการจัดส่ง ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

กระบวนการจัดส่งผลิตภัณฑ์

ในปี 2555 ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ทอรัสลอจิสติคส์ จำกัด
เพื่อให้บริการขนส่งเถ้าลอย/ผลิตภัณฑ์มวลผสม เพื่อรองรับการจัดส่ง
ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรม

News & Activities

อ่านต่อ
ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นแนวทางปฎิบัติ

อ่านต่อ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติภายในองค์กร  และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14000 : 2515

อ่านต่อ
เยี่ยมสถานสงเคราะห์

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเข้าเยี่ยม พร้อมทั้งแบ่งปัน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคาะห์" บ้านเด็กพระคุณ " จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อเรา

Contact Us

ที่อยู่: 1583 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: (66) 0-2559-2318

แฟ็กซ์: (66) 0-2559-2322

อีเมล: marketing@tauruspozzolans.com