งานรับมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. บริษัททอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมงานรับมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสหกรรม   โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กับ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการการจัดการกากของเสีย” กรมอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน”